درباره ما

در جهان پیش از دورۀ تجدد (مدرن)، با توجه به وضع ارتباطات، همۀ جوامع کم و بیش فقط از مزیتهای فکری و فرهنگی خود آگاه بودند و با اعتقاد بدآنها روزگار می‌گذراندند. در نظر هر قوم و قبیله، دیگر اقوام، ملتها، و فرهنگها یا وجود نداشتند یا اگر بودند «دیگری» تلقی می‌شدند که دیر یا زود دچار تغییر معنادار می‌شدند و ارزشها، اعتقادات، و فرهنگ قوم یا ملتِ ناظر را می‌پذیرفتند. این فقط برخی اشخاص بودند که با تحمل رنج سفر یا از طریق مطالعه تاریخ ملتها از حال و روز فرهنگ و اخلاق دیگران باخبر می‌شدند. با پیدایش دورۀ تجدد و نوسازی (مدرنیزاسیون) ابزارهای نوین ارتباطی در فضای حقیقی و بعدها در فضای مجازی پیشرفت کرد و، در نتیجه، وسائل مسافرت ساده‌تر و امکان آشنا شدن هر قوم و ملتی و هر فردی با افکار، فرهنگها، و ارزشهای دیگران بسیار آسان‌تر شد. اما در عین حال، غالب، اگر نگوئیم همۀ، صاحبان قدرت و ثروت در هر کشوری از این تسهیلات و پیشرفتهای تکنیکی در راه ترویج ملیت‌گرایی، قوم گرایی، تعصبها، کور رنگی‌ها و تنگ نظریهای خود استفاده کردند. برخلاف انتظارِ متفکران و فیلسوفانِ دورۀ مدرن، آگاهی از چند و چون فرهنگ‌های دیگر و در اختیار داشتن وسائل ارتباطی به صلح بیشتر و آشنایی بهتر اقوام و ملل کمک نکرد و بلکه بر تعصب، ملیّت گرایی و ترجیح فرهنگ خودی بر دیگران افزود. نوسازی یا مدرنیزاسیون ابزاری برای چپاول بیشتر دیگر ملتها شد. صلح در همین قرن بیست و یکم بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر بوده و هست و  کره زمین به لحاظ زیست محیطی در حال نابودی است. همسایگان در ترس از یکدیگر زندگی می‌کنند، زنان و مردان از یکدیگر جدا می‌شوند و کودکان بسیاری در راه حرص جبّاران، ثروت اندوزان، و قدرت طلبان می‌میرند. فقر در ابعاد جهانی استعدادهای زندگی را سرکوب، جسم آدمی را ضعیف و اختلافات اجتماعی را افزایش می‌دهد. هنوز در غالب جوامع، آشفتگی اجتماعی، بی توجهی به عدالت، به حاشیه بردن شهروندان، و خشونت و پرخاشگری و نفرت به‌ویژه به نام دین و به خصوص در کشورهای اسلامی رواج دارد. اندرزها و توصیه‌‌های دینی از جمله توصیه‌های دین اسلام، به‌ویژه در شکل ارائه آن به صورت بک بسته ایدئولوژیک غیرقابل تفکیک از شریعت، کارآیی خود را به علل مختلف از دست داده‌اند و بیش از آن که به دوستی مردمان و به رعایت حقوق دیگران منجر شود به تعصبات و گرایشهای قومی قبیله‌ای به نام دین منجر شده‌اند. جوانان بسیاری از این که می‌بینند بازیچۀ دست کسانی شده‌اند که به نام ملی گرایی، یا به نام ایدئولوژی یا به نام دین، آینده، حقوق، و خلاقیتشان را نابود می‌کنند سخت دل آرزده‌اند و دچار یأس و نامیدی.   

راه برون رفت نسبی از این وضع و حال در اندیشۀ التزام به اخلاق جهانی است. اخلاق جهانی امکان برقراری نظم فردی و اجتماعی بهتری را فراهم می آورد و آدمیان را از ناامیدی و جوامع را از نابسامانی می‌رهاند. اخلاق جهانی معیاری خواهد شد که در پرتو آن مواعظ و اعمال ادیان جهان پذیرفته خواهند شد و مجموعۀ مشترکی از ارزش های اساسی و مرکزی در تعالیم ادیان به‌رسمیت شناخته خواهد شد.

بر اساس این اخلاق، همۀ ما به یکدیگر وابسته‌ایم. سلامتی هر یک از ما به سلامتی کل ما بستگی دارد و، بنابراین، ما به جامعۀ موجودات زنده، یعنی آدمیان، حیوانات، گیاهان، و به محافظت از کره زمین، هوا، آب و خاک احترام می‌گذاریم. ما برای هر آنچه می‌کنیم مسئولیت فردی می‌پذیریم. همۀ تصمیمات، اعمال و شکست‌های ما پیامد خود را دارد. باید با دیگران چنان رفتار کنیم که مایلیم دیگران با ما آنچنان رفتار کنند. ما تعهد می‌سپاریم که حرمت حیات، عزّت و عظمت، و فردیت را به گونه‌ای حفظ می‌کنیم، که با هر شخصی، بدون استثنا، به شیوۀ انسانی رفتار شود. ما باید از گذشته بیاموزیم، باید بتوانیم ببخشیم، و هرگز به خود اجازه ندهیم که اسیر خاطرات نفرت‌انگیز شویم. با باز کردن قلب‌های خود بروی یکدیگر، باید اختلافات کوچک خود را برای آرمان جامعه جهانی کاهش دهیم و به فرهنگ وحدت و ارتباط و انسجام عمل کنیم. ما باید همه انواع و اَشکال سلطه و سوء استفاده را پشت سر بگذاریم. باید برای ایجاد یک نظم عادلانه اجتماعی و اقتصادی بکوشیم، نظمی که در آن هرکس امکان برابر برای رسیدن به همه استعدادها و امکاناتش به عنوان یک انسان را دارد. باید صادقانه سخن بگوییم و عمل کنیم، دروغ‌گویی و بی‌صداقتی را با هر عنوان و توجیهی که باشد محکوم کنیم و با رحمت و انصاف با یکدیگر رفتار نماییم و از پیش‌داوری و نفرت‌پراکنی بپرهیزیم. نباید دزدی کنیم. ما باید از حرص زدن نسبت به قدرت، شهرت، پول و مصرف گرایی بپرهیزیم تا جهانی عادلانه و آرام بسازیم. کرۀ زمین بهتر نمی‌شود، مگر آنکه نخست ضمیر اشخاص عوض شود. ما پیمان می‌بندیم که با نظم بخشیدن به آگاهی‌هایمان، با تلاشهایمان، با تامل و مراقبه، با نیایش و با اندیشه مثبت تغییر اساسی‌ای در وضع خود ایجاد کنیم. بنا براین، ما خود را به اخلاق جهانی، به فهمیدن یکدیگر و به آن دسته از شیوه‌های زندگی‌ای که از لحاظ اجتماعی سودمند هستند و صلح و آرامش را تقویت و با طبیعت دوستانه رفتار می‌کنند متعهد می‌سازیم. در طرح اخلاق جهانی، پذیرش ارزشهای اخلاقی، فرهنگی، عقلانی، و جهانشمول مانع از به‌رسمیت شناختن باورهای دینی هر کس، خرده فرهنگها، و عادتهای اقوام و ملل نخواهد شد تا جایی که این باورها، فرهنگها و عادتها و سلیقه‌ها مزاحمت و دشمنی با اخلاق جهانی ایجاد نکنند. ما از همه انسان ها متدین و غیرمتدین می خواهیم که چنین کنند. در طرح و ایدۀ اخلاق جهانی، همۀ ایده‌ها و روشهایی که به‌گونه‌ای مشوق هستند، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و روش تفکر نقادانه خوشآمد می‌گوئیم.

گفتنی است طرح اخلاق جهانی یک «دین مدنی» بین‌‌المللی جدید نیست و نباید از آن چنین تعریفی به دست داد تا زمینۀ سوء تفاهم فراهم شود. این طرح نمی خواهد بدیلی برای دین باشد و خلأ ناشی از ابعاد اخلاقی دینهای مختلف را برای دین گریزان جبران کند. این طرح نیز با ایدۀ جهانی شدن (Globalization) که ابزاری است در دست ثروتمندان و قدرتمندان برای سلطۀ بیشتر نسبتی ندارد. این طرح در صدد معرفی سبکی از زندگی است که در آن وضع و حال زندگی انسان‌ها بهبود یابد و در عین حال به هویت دینها و فرهنگهای مختلف، مادام که مُضر به حال اخلاق جهانی نباشند، احترام می‌گذارد. شما هم با ارسال آثار (کتاب، مقاله، سخنرانی، و تصویر) مرتبط با اخلاق جهانی به غنی شدن این وب سایت و ترویج این الگو کمک کنید. کمکهای مالی شما هم می‌تواند پایگاه اطلاع رسانی خودجوش اخلاق جهانی را زنده و در حال توسعه نگهدارد.

تلفن: 66921338-021
ایمیل: globalmorality@gmail.com

What we do here: A glance
Global ethics website aims to explain and to spread the idea of Global ethics as a lifestyle to its audiences, especially the youths. Global ethics is our watchword in a world that every party, ethnic, nation, and religion insists on its attitude and identity as a distinct one, taking others as “the others”. Global ethics has found at least three meanings: a coherent system of responses to the current and common needs of humanity; the common ethical teachings of all religions; and a collection of the consciously elected manners which one can justify them as plausible ones to others. While we insist on the third meaning of the term here, we believe that global ethics recognizes a collection of the vital values of religions and is consistent with every religious and national identity. Global ethics welcomes all ideas and methods which encourage its principles and realize its aims, like human rights and critical method of thinking. Such ethics is not acquired spontaneously but needs to be taught by those who interest in keeping our world better and in making our planet more peaceful. Global ethics seems to be an imaginary idea but indeed is an ideal one that all of us should do our best to reduce our distance from its realization. Here some enthusiasts of global ethics have gathered, as NGO, to introduce this lifestyle to Iranians at the first step and then to all.
Global ethics website provides certain materials in three levels, advance, intermediate, and general, to realize the intended aims. At the advance level, a collection of books and articles par excellence is introduced and reviewed in the field of philosophy of ethics in general and of global ethics in particular, normative ethics, and descriptive global ethics. This collection is now in Persian either they are composed originally in Persian or translated from other languages. The reviews are written by honorary authors under an auspicious chief editor. In these fields, the website produces also certain podcasts, as an intermediate level of material, made by the expertise and professors and those who have excellent experience in their lives. The language of podcasts is in Persian now but in the future, it is intended to offer English and German captions or closed captions. Again, it is possible to offer non-Persian podcasts with Persian caption. We welcome all efforts to expand and enrich our materials, books, articles, and suitable podcasts.
Furthermore, the Global ethics website facilitates general materials in certain sections to attract audiences. One section explains the idea of global ethics in a simple statement under FAQ (frequently asked questions). They are given questions concerning Why ethics? Why global ethics? What are the benefits of choosing global ethics? Does it contrast to religious ethics? And so on. The responses are so short and, at the same time, seem adequately convincing. The other section, “report”, offers some reports including news and short parts of tales and novels on: How can we reduce the sufferings of human beings? How is it possible to make equal opportunity for education and employment? How can we spread the idea of mutual respect? And like these. On the first page of the website and in the section “image”, one can see certain relative photos depict the main items and subordinate ones of global ethics, such as “towards the equal opportunity of education and employment”, “towards decreasing the poverty and disease”, “towards mutual respect”, and finally “towards global ethics”. The “image” section is another category to present general materials to introduce the idea of global ethics.
The section “skill”, which affiliates to “the life skill house”, presents some courses, especially for children and teenagers, to teach and introduce essential skills for life, including philosophy for children, critical thinking, and the art of dialogue and respect to the right of others. The module is prepared by the counsel of some Iranian and non-Iranian professors. Since the quality of life is a watchword for this house, it welcomes any effective curriculum that has been experienced.
All activities on the website are honorary, and we welcome any given aids to make more materials and advanced possibilities to more audiences.
Write your opinion and do not hesitate to contact us. Your email address will not be published.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *