زندگی چیست؟

8 دیدگاه
علیرضا صالحی

بستگی به این دارد که کجا زندگی بکنی در بعضی از کشورهامدت زمانی بدون مشکل میگذرانی البته بدون مشکل به معنای رضایت نیست.در اکثر جاها هم زندگی شامل دورانی میشود که آرزومیکنی حداقل چند صباحی زندگی بدون یا با مشکلات کمتر بگذرد.روی همرفته زندگی چیز زیاد خوبی نیست.

فاطمه عباسی

اکنون

فاطمه عباسی

زندگی جنگیدن در برابر رنج و مشکلات است

هماشهلایی

زندکی لحظه هایی است که با امید سپری شد .

کیوان آرین نژاد

تغییر

علیرضا

شانسی است که نصیبت گشته است

علی خدابخشی

زندگی جستجوی فردی مادام العمری است.

علی خدابخشی

جستجوی فردی و رسیدن به کمال حق انسان است.
بدون راهنما نمی شود.معلم باید صادق باشد.
انسان در طریق مستقیم رو به کمال پیش می رود اما هرگز به کمال مطلق نمی رسد .اگر اگر اگر برسد مطلق معنا ندارد
معلم صادق باید.باید همیشه حاضر باشد
ما دانش آموز بودیم ارشد هم داشتیم تا معلم می آمد با کمک ارشد آنچنان کلاس را بهم می ریختیم۰ که از گرد و غبار معلق در کلاس همدیگر را نمی دیدیم.
نتیجه اخلاق مدرن یا جهانی و الهی بدون معلم حکایت کلاس دبستان ما در ۵۸سال قبل است.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *